Tổ chức sự kiện

Tây Việt có thêm công ty QC Hoa Đất là đơn vị chuyên làm các dịch vụ quảng cáo và tổ chức sự kiện. Một trong những sự kiện đã làm trong năm 2018 là Hội nghị XTĐT tỉnh Bạc Liêu vào tháng 1/2018, Hội nghị XTĐT tỉnh An Giang sắp diễn ra vào tháng 8/2018
1. Sự kiện Bạc Liêu
 
 
 
 

Các dịch vụ khác