Tổ chức sự kiện

Tây Việt có thêm công ty QC Hoa Đất là đơn vị chuyên làm các dịch vụ quảng cáo và tổ chức sự kiện.